Sommerposter2018

Sommerposter 2018

Ny App, "Trimpoeng". Søk etter ftp18 for å finne RIL.

Sted Poeng MOH Start Onsdagstur
Kultane 7 240 Ytre Haugsdal 11.April
Strøkjefjellet 8 390 Tangedalen 2.Mai
Storenova 12 559 Tangedalen
Sleirsfjellet 15 540 Sleire grendahus
Markusdalen 9 150 Sleire grendahus
Klettane 9 250 P.holå 29.August
Grønetuva 11 407 Lindebotn 13.Juni
Hisbotsnuken 11 500 Lindebotn
Steinsdalen 9 270 Ropehåjen
Ramnefjellet 9 250 Gunnarbuøyra 23.Mai
Snaufjellet 10 425 Hindevatnet 8.August
Reknesskjerjane 4 0 Rekneset
Varden 10 429 Molland 19.September
Stemmetjønna 9 292 Bergsvik
Duesundfjellet 7 247 Politikontor

Turlaget erfarer begrensningar ang. parkering på privat eigedom.
Me parkerer sjølvsagt ikkje oppi tunet til folk utan samtykke.
På eigedomar i Masfjorden gjeld allemannsretten.
Lov av 28.juni 1957.
Denne lova seier at me kan ferdast fritt i utmark, men skal ta hensyn, og ikkje forsøple.
Dette er vel helt naturlig når me ferdast i fjellet.

God tur :-)

Tips, kommentar, send epost: Send Mail