Sommerposter2018

Vinterposter 2018/19

Ut på tur, aldri sur :-)

Sted Poeng MOH Start
Tenndalen Molland
Laueidrusta Laueide
Kopelhaugane Areklettveien
Fjelldalsbråtet Hosteland før skulen
Markusdalen Sleire grendahus
Eide Kjærdalen

Turlaget erfarer begrensningar ang. parkering på privat eigedom.
Me parkerer sjølvsagt ikkje oppi tunet til folk utan samtykke.
På eigedomar i Masfjorden gjeld allemannsretten.
Lov av 28.juni 1957.
Denne lova seier at me kan ferdast fritt i utmark, men skal ta hensyn, og ikkje forsøple.
Dette er vel helt naturlig når me ferdast i fjellet.

God tur :-)

Tips, kommentar, send epost: Send Mail